БИОМЕХАНИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА И КРЪВОНОСНИТЕ ОРГАНИ

малък голям кръг на кръвообращениеРезултат с изображение за схема на кръвообращението

Голям кръг на кръвообращението

Той започва от най-голямата артерия в човешкото тяло аортата. Тя се разклонява на голям брой средни и малки артерии, които завършват с артериолите. Последните се разклоняват на множество капиляри по цялото тяло. През стените на капилярите се извършва обмяната на веществата между кръвта и тъканите. Хранителните вещества, включително кислородът, преминават през стените на капилярите в тъканната течност и след това в клетките. От друга страна, клетките отдават въглеродния диоксид и другите отпадъчни продукти на обмяната, които постъпват в капилярите. Така кръвта обеднява на кислород и става богата на въглероден диоксид. Тази венозна кръв протича отначало в малки вени, а след това във вени с все по-голям калибър, докато чрез най-големите горна и долна куха вена се влива в дясното предсърдие.

Малък кръг на кръвообращението

Той започва от белодробната артерия, която излиза от дясната камера на сърцето. Тя се разклонява на все по-малки съдове, докато се стигне до белодробните капиляри. Там се отдава въглеродният диоксид и кръвта се насища с кислород. По този начин венозната кръв се превръща в артериална. От белите дробове посредством четирите белодробни вени кръвта се влива в лявото предсърдие. Тук завършва малкият кръг на кръвообращението.

При недостатъчно движение, например при хора, които работят в седнало положение, движението на кръвта към сърцето се забавя. Ето защо е необходимо такива лица от време на време да се раздвижват и непременно да се занимават с физкултура. В големите артерии кръвта се движи бързо. Скоростта на кръвния ток достига средно 1,5 м/с. Благодарение на бавното придвижване на кръвта по-лесно могат да преминат хранителните вещества и кислородът от кръвта в тъканите, а отпадъчните продукти и въглеродният диоксид от тъканите в кръвта. И така чрез кръвообращението се осигурява транспортът на хранителните вещества и кислорода до клетките на организма и извозването на отпадъчните продукти и въглеродния диоксид оттам. Сърцето изпълнява ролята на двигател на кръвообращението. Ако левият атриовентрикуларен отвор е стеснен заради склерозиране или по друга причина възникват завихряния на кръвта и образуване на шум. Той се появява и при непълно затваряне на отвора и се нарича диастоличен шум. Сърцето извършва работа като създава налягане и възникване на кинетична енергия на кръвта. Работата може да се изчисли по формулата W = Q.R + . Q.V2/g

При честота от 70 удара в минута, работата в минута е W = 7,7 кгм. Общото потребление на кислород от сърцето е 30 мл в минута. Коефициентът на полезно действие е равно на съотношението на извършената работа към енергията. К.п.д. е около 14 % - 25 %. При извършване на физическа работа и тренировка к.п.д. може да нарасне. За облекчаване на работата на сърцето е желателно кръвното налягане да е ниско, а изтласканият обем висок. Работата на сърцето за един удар зависи от преместването на обема кръв срещу налягането артериите, предаване на кинетична енергия, също и възникване на потенциална енергия по преодоляването на гравитационните сили в тялото.

a/ отсъствие на шум

б/ възникване на шум при стесняване

в/ възникване на шум при разширяване

г/ възникване на шум при свързване на съдове

Ако на ограничен участък от тръба има стесняване и през него се пропусне течност, пред стесняването е след него възникват завихряния, т.е. турбулентност, които образуват шум. Шум възниква и при склеротични изменения.

Ако има разширение и през него се пропусне течност, при движение от тясната към широката част възниква завихряне. Такъв шум се получава аневризма на аортата и други съдове. При свързване на две съседни тръби, както и при артерио-венозен аневризъм, освен ширината на свързването за шума има значение и скоростта на кръвта.

При здрав човек кръвта от предсърдието в камерата по време на диастола тече безшумно, защотоатриовентрикуларните отвори са широки, а при патологични процеси на сърдечните клапи възниква шум.