8.3.5.Мускулната синергия

Мускулната синергия представлява взаимодействието на мускулите при извършването на едно определено движение. Този термин включва не само мускулите, извършващи движението (агонисти), но и мускулите които извършват противоположното в тази става движение (антагонисти). Така за извършването на едно движение освен мускулите, които чрез своята контракция го предизвикват, е необходимо да работят и мускули, които да фиксират определени сегмени, да неутрализират нежелани движения или мускули антагонисти, които да контролират скоростта на движение в ставата. Това взаимодействие е наложило да се въведе  функционалната класификация на мускулите. Според нея те се разделят на четири групи:

1. Мускули двигатели (агонисти) – извършители на движението.

- основни мускули двигатели – те са основните извършители на определено движение;

- помощни мускули двигатели – те подпомагат основните и се включват само при определени условия, напр. за да се преодолее по-голямо съпротивление или при увреда на основните двигатели.

2. Антагонисти – дозират движението, отговарят за неговата точност.

3. Стабилизатори или фиксатори – тези мускули стабилизират определен телесен сегмент, с което улесняват или правят по-ефективно основното движение.

4. Неутрализатори –  неутрализират движения, които биха затруднили основното движение. Те неутрализират обикновено някое от движенията на поликинетичните мускули,  с което концентрират силата им в основното движение.

Трябва да подчертаем, че мускулната синергия е различна за всяко конкретно движение.

Така чрез мускулната синергия се постига прецизирането на човешките движения по посока, скорост и сила. В тренировъчния процес е важно развитието не само на мускулната сила, но усъвършенстването на взаимодействието между мускулите, което основата на мускулния контрол.