Кръстословицата с интерактивен достъп се решава като се избере произволен квадрат от нея чрез еднократно натискане на левия бутон на мишката. В дясно разположеното поле се появява въпросът, чийто отговор трябва да се запише в отворения текстови прозорец. Маркираният ред или колона трябва да се попълни с избрания термин от динамиката след натискане на бутона ОК. Отговорът се проверява за съответствие след запълване на всички полета от кръстословицата.

This interactive crossword puzzle requires JavaScript and a reasonably recent web browser, such as Internet Explorer 5.5 or later, Netscape 7, Mozilla, Firefox, or Safari. If you have disabled web page scripting, please re-enable it and refresh the page. If this web page is saved to your computer, you may need to click the yellow Information Bar at the top of the page to allow the puzzle to load.