Критерий за запазването на импулса

            При въртеливи движения в гимнастиката, фигурното пързаляне, акробатиката, скокове от трамплин във вода се използва законът за запазване на момента на количеството движение, според който той не се изменя, тъй като произведението J . w = const. при липса на външно силово въздействие. Трябва да се има предвид, че при ротационно движение всеки спортист се характеризира с количество движение, което е индивидуално според скоростта и масата му. Евентуалната промяна на инерчния момент (сгъване или разгъване на крайниците) изисква увеличаване или намаляване на ъгловата скорост за запазване на постоянна стойността на произведението

J1. w1 = J2 . w2

            Във фаза на летеж изменението на инерчния момент се използва за контролирано изменение на ъгловата скорост (Фиг.7). При наличие на опора изменението на инерчния момент  изменя ъгловата скорост, което чрез опората (висилката) увеличава амплитудата и дава възможност за успешно извършване на въртежите на висилката.

Контролирано изменение на ъгловата скорост