9.4.Критерий за противодействието и усет за точното действие (тайминг)

            В много спортни дисциплини се наблюдава разнопосочно движение на звената от тялото на спортиста. Например в ски-бягането при последователния ход се съчетава движението на долните и горните крайници в противоположни посоки.

В ски-алпийски дисциплини въведената ски-техника се базира на разнопосочното движение на раменете спрямо краката и таза. Преди началото на завъртането на ските в завоя посредством свиване на долните крайници се намалява натиска върху тях. В следващия момент тежестта на тялото се насочва върху външния на завоя крак съчетано с контразавъртане (противодействие) на раменния пояс. Образуваната двойка сили базирана на възникналата странична сила в предната част на ските и силата на натиска върху ските в зоната на обувките точно в необходимото време завърта ските в посоката на завоя. Посредством дозиран натиск и наклоняване на колената към линията на склона за контролиране на степента на закантване, скиорът определя радиуса на завоя според конкретните условия. Силно изразеното поставяне на ските на кант перпендикулярно на линията на склона предизвиква мощна спираща сила (реакция на опората изразена като презакантване) и възпрепятства вертикалното преместване на скиора. В контакта на ските със склона на действащата мускулна сила надолу съответства върнатата реакция на опората, насочена противоположно на мускулната сила. Двете сили лежат върху едно и също направление и реакцията на опората върху склона е с преобладаващо спиращо действие. Ако закантването е достатъчно краткотрайно и се изпълни преди ските да застанат перпендикулярно на линията на движение по склона, действащата мускулна сила и ответната на нея реакция на опората се разлагат на хоризонтални и вертикални съставящи, при което се осъществява оттласкване познато като „трамплинен ефект”. При ски-алпийски дисциплини и сноуборд се практикува закантването да се извършва така, че да се запази ускорителното движение надолу по склона. Усетът (тайминг) за началото на започване на кривата на завоя, свързан с контрола върху скоростта е критерий за техническата подготовка на спортистите. По този начин при извършването на завои скиорът променя мястото на закантването, което е основният атрибут за контролирането на траекторията и скоростта, а чрез противодействието на раменния пояс спрямо таза и краката изпълнява тези движения от сложно координационно естество. При завъртането на горната част на тялото на спортиста, участие взимат раменете и ръцете. При изпъването им се увеличава инерчният момент на спортиста и намалява ъгловата скорост на завъртане на скиора в завоя и при прибирането им се увеличава скоростта на завъртане. Чрез сгъване и разгъване на ръцете и забиване на щека се контролира ротационното движение на тялото.

При изпълнение на прав удар по футболната топка, се извършва мощна амортизация на опорния крак. Инерционната сила на тялото предизвиква изнасяне на таза напред и туловището се изправя максимално. Преди замахването с удрящия крак, биомеханично целесъобразно е тялото да се изпъне напред и впоследствие по време на удара, сгъването на горната част на тялото, допринася за активно ускоряване на удрящия топката крайник. Движението на тялото на спортиста може да се оприличи на еластичната деформация при лъка, който е силно огънат и при изправянето си изпраща стрелата към мишената. Тялото на спортиста е силно изпънато с изнесена напред поясна част. При замахването с крака се нанася удар по футболната топка, а горната част на тялото се изнася напред. Приложената сила на удрящия крак деформира топката като причинява еластична промяна на обема й. Впоследствие възвръщането на първоначалната форма на топката генерира мощна реактивна сила изтласкваща я в желаната траектория на движението й. Тук е важно да се знае, че ако посоката на силата на удара съвпада с оста на разположение на общия център на тежестта, топката лети, без да има въртеливо движение. Ако посоката на силата на удара не съвпада с оста на която се намира ОЦТ, тя придобива въртеливо движение. При параболичния летеж на топката в сила е челното й съпротивление и ефектът на Магнус, обясняващ отклонението на траекторията в една или в друга посока, заради въртеливото движение на топката и взаимодействието й с въздушната среда.

При баскетболистите точната стрелба се съпровожда от правилното извършване на отскока във вертикално направление.

В някои спортове като гимнастиката преди извършване на свръхтрудни упражнения възниква необходимост от задължителни действия, които подготвят спортиста преди упражнения от типа на свръхтрудни отскоци от висилка, прелитания и др. Точният момент за началото на подготвителните действия предшестващи упражнението са гаранция за правилно и безаварийно изпълнение. Подобен механизъм за завъртане на едни звена от тялото спрямо други се наблюдават при спортните игри, футбола и др. при изпълнение на финтови движения.

Изискванията за ъгъла на отскока в леката атлетика са различни като стойността му се променя значително според естеството на упражнението - например висок или дълъг скок.  Точният момент зависи от управлението на движенията при разгъването на кинематичната верига (позиционирането на ОЦТ спрямо вертикалата) и е свързан с получаването на обратна информация за двигателната дейност по външния и вътрешен кръг на управление – чрез сетивата и чрез проприорецепторната усетливост. Усетът за правилното техническо изпълнение на спортната техника е качество присъщо на подготвените спортисти намиращи се в добра кондиция.