6.4.5.Сили на еластична деформация

От гледна точка на механиката телата са деформируеми и твърди (абсолютно нееластични). 

      Тялото е деформируемо ако променя формата и геометричните си размери под въздействие на приложената сила. След прекратяване на действието на силата деформируемото тяло възстановява своята форма, ако е абсолютно еластично,  или запазва деформацията до известна степен, ако е реално еластично. Твърдото тяло не се деформира под въздействието на сила до определена стойност зависеща от материала изграждащ тялото. Размерите и формата му се запазват постоянни, т.е. разстоянието между две произволни точки от тялото не се променя. Понятието твърдо тяло е идеализирано понятие, защото всички известни материали са недеформируеми до определена граница и се деформират под въздействието на сила надвишаваща прага на деформируемост.

Твърдо тяло                    Деформируемо тяло

Телата се разделят на абсолютно еластични, абсолютно нееластични и реално еластични. Абсолютно еластични са тези, които възстановяват напълно първоначалната си форма след преустановяване на взаимодействието им. Деформацията е линейно зависима до определена стойност на силата. 

Приложена сила спрямо удължаването L Демонстрация на скок с уиндсърфинг от хеликоптер

            Това отговаря на абсолютна еластичност до определен праг на действащата сила. При преминаването му, деформацията (промяната на линейните размери) вече не отговаря пропорционално на приложената върху тялото сила. Примери за абсолютно еластични тела са топките използвани в тениса, футбола, баскетбола, футбола, волейбола, хандбала. Без еластичното възстановяване на формата им не е възможно провеждането на нормално спортно състезание. Абсолютно еластични са прътът за овчарски скок, ските, копието и др. При прекомерна експлоатация се достига до претоварване или умора на материала, от който са направени изразено като изкривяване или счупване. С много висока еластичност се отличават съоръженията за ветроходство - клас уиндсърфинг. Подложени на свръхнатоварване те стават част от експериментална дейност по повишаване на здравината им и своеобразна реклама на фирмата - производител.

Централен удар между две тела - посоките на движение лежат в направлението свързващо ОЦТ на двете тела. След удара скоростите се определят от съотношението на масите на телата.

Нецентрален удар между две тела - векторите на скоростите не лежат в направлението съединяващо ОЦТ на двете тела. След удара скоростите се определят от съотношението на масите на телата, а посоките им зависят от ъгъла между тях.