5.Класификация на движенията

Всяка една класификация се прави спрямо водещ признак. Ще разгледаме някои от съществуващите класификации. В зависимост от промяната на движението във времето различаваме следните видове движения:

1.      Равномерни  –  Тялото се движи с постоянна скорост, затова за равни интервали от време изминава равни пътища.

Равномерни < >Неравномерни

2.      Неравномерни  –  Скоростта на движение не е константа, затова за равни интервали от време тялото изминава различен по големина път. При този вид движение се появява ускорение и така различаваме следните подвидове:

a)     Равнопроменливи – ускорението е константа, следователно скоростта се променя равномерно. Ето защо за всеки следващ равен интервал от време, изминатия път се изменя с равна величина спрямо пътя изминат при предишния интервал от време.

Равнопроменливи < > Неравнопроменливи

b)     Неравнопроменливи – ускорението не е константа, затова за всеки следващ равен интервал от време изминатият път се изменя с различна величина спрямо предишния.

Неравномерните движения също така  могат да бъдат ускорителни и закъснителни.

c)      Ускорителни - При ускорителните движения посоките на скоростта и ускорението съвпадат, т.е. ускорението е положително. За всеки следващ интервал от време изминатия път е  по – голям.

Ускорителни < > Закъснителни

d)     Закъснителни -  Ускорението е отрицателно. Скоростта намалява, затова за всеки следващ равен интервал от време изминатия път е все  по-малък.

Следващата класификация на движенията е според това как те протичат в пространството. Различаваме следните видове:

Постъпателни /локомоции или транслации/< > Въртеливи  /ротации/

1.      Постъпателни /локомоции или транслации/ – Каквато и да е формата на траекторията, надлъжната ос на тялото /в различни моменти от време/ лежи на успоредни прави. Най-простото постъпателно движение е праволинейното.D:\Downloads\Shema_new2.jpg

2.      Въртеливи  /ротации/  –  Надлъжната ос на тялото се завърта на някакъв ъгъл за съответен интервал от време.

D:\Downloads\Shema_new1_2.jpg

3.      Сложни пространствени движения  -  Те са комбинации от  постъпателно движение на ОЦТ  и ротация на тялото.

Класификация на движенията в спорта

Първи тип – локомоции (транслации):

a)     Без приспособления  –  ходене, бягане, плуване …..

б)С приспособления  – гребане, колоездене, ски-бягане……

Основно уравнение     =  

Втори тип  –  въртеливи движения   (ротации):

a)      Около свободна ос  –  салта, премятания, прескоци…..

б) Около фиксирана ос  –  въртения на висилка, успоредка, халки….

 Основно уравнение    J  = m.

Трети тип  –  движения свързани с преодоляване силата на тежестта

a)      Повдигане на собственото тяло  –  повдигане от опора, набиране във вис….

б) Повдигане на друго тяло –  напр. щанги

Основно уравнение    I = F. t

Четвърти тип  –  единоборства

а) Без изкуствени приспособления  –  борба, джудо, самбо…..

б) С изкуствени приспособления  –  фехтовка

Основно уравнение     M = F.r

Пети тип  –  сложни пространствени движения  - предимно хвърляния

a)      С продължително съпровождане на уреда  /балистични движения/  –  хвърляне  на копие, диск, гюле…..

б) С краткотрайно съприкосновение с уреда  –  ударите в тениса, в бадминтона, волейбола ……..

Основно уравнение      .  =   .

Шести тип  – движения насочени към запазване на равновесието – везна, стойка на ръце ….

Седми тип  –  управляващи движения  -  ускорението се създава от външни сили.

a)      Управляваме преместването на човек  –  езда, парашутизъм,  слалом с каяк

б) Управляваме движението на уреда  –  авиомоделизъм, стрелба с лък.

.